Gratis frakt på hele butikken!

Finansiering

Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi leasing og leie av treningsutstyr.

 • Inntil 100 % finansiering
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da vi vanligvis kun har sikkerhet i utstyret
 • Finansiell spredning
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet

Leasing har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital for finansiering av utstyr.

 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Fleksibelt. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet

Gratis frakt på hele butikken!

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00